Laten hieronta- ja hyvinvointipalvelut

 

 

Varaa aika hierontaan nopeasti ja helposti: 

Huom. maksu käteisellä tai MobilePaylla, kiitos.

Arvoisa asiakas. Huomioithan, että käytössämme on 24h peruutusraja. Mikäli et pääse tulemaan vastaanotolle, ilmoita siitä ajoissa. Kaikista peruuttamattomista varauksista peritään täysi käyntimaksu.


Rekisteriseloste:
Rekisterin nimi:
Hieroja Latif Zidanin asiakasrekisteri
Rekisterin pitäjä:
Latif Zidani
040-7791144
latif.z@hotmail.com
Y-Tunnus 2678453-6
Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen
hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei
kerätä.
Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja
toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.
Rekisteriin kirjattavat tiedot
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat,
leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito,
muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot:työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu
sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnitellussa tai toteutuksessa.
Tietojen kerääminen:
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä
käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on
hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.
Tietojen luovutus:
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot.
Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kertätyistä tiedoista.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Asiakastietolomakkeet säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista
tiedoista.
Helsinki 21.5.2108
Latif Zidani